• AMERIKAN DOLARI
  7,8158
  % 0,53
 • € EURO
  9,4809
  % 0,31
 • £ POUND
  10,5045
  % 0,36
 • ¥ YUAN
  1,1967
  % 0,74
 • РУБ RUBLE
  0,1056
  % 1,09
 • ALTIN (TL/GR)
  461,34
  % 0,24
 • BITCOIN
  150201,557
  % 2,44
 • BIST 100
  1.330,87
  % 0,00

Kadın Girişimcilere Destek Paketleri Nelerdir?

Kadın Girişimcilere Destek Paketleri Nelerdir?

Girişimciler, üretimde ve istihdamda genç veya yaşlı demeden artışa gitmeye çalışarak, yeni sektörlerde yeni fırsatlar yaratarak ülke gelişimine katkıda bulunmaktır. Kadın girişimciler yeni girişimler ile halihazırda ekonomiye dahil olamayan vatandaşları kendi fikirleri ile ürün ve hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2006-2016 yılları arası baz alındığında yetişkin erkek nüfusunun %59’u potansiyel girişimci iken, kadınlarda potansiyel girişimci oranı, 2006-2012 arasında %44 iken2013-2016 yılları arasında ise %49’a çıkmıştır. Ayrıca potansiyel kadın girişimciler 2013-2016 yılları arasında %11 artış varken, erkek girişimcilerde bu oran hemen hemen değişmemiştir. Bu veriler ışığında kadın girişimcileri destekleyen ciddi kamu kurum ve kuruluşları vardır.

KOSGEB Kadın Girişimci Destek Paketleri

 COSME (Türkiye Teknik Destek Projesi), Avrupa Birliği tarafından İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı olarak 2014 ve 2020 yılları arasındaki sürede 2,3 milyar euroluk bütçe ile girişim destekleme programları vardır. Bu programa göre kadınları cesaretlendirmek ve kendi işletmelerini kurmak isteyerek hem aile ekonomilerine, hem de ülke ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla kadın girişimcilere özel önem verilmektedir. Bu amaçla kadın girişimcilere yönelik iki destek paketi  KOSGEB tarafından geliştirilmektedir:

WES (Women Entrepreneurship) Network’ü oluşturularak 31 ülkeden (Avrupa Birliğinden 28 ülke dışında, İzlanda, Norveç ve Türkiye) ulusal kurum ve kuruluş temsilcileri bulunan kadın girişimci destekleme adına politika ağıdır. Ulusal ve bölgesel düzey açısından kadın girişimciler desteklenme ve teşvik edilmesi amaçlanır.

Kadın Girişimciler için Mentörler Ağı

Avrupa Birliği destekli kadın girişimcilere işlerini kurma, büyütme ve yönetim süreçlerinin ilk safhalarında işletmenin iki ve dördüncü yılları arasında destek ve yönlendirme hizmeti verilmektedir.

Uygulamalı Girişimcilik

Bu destekten faydalanmak isteyen girişimciler uygulamalı olarak girişimcilik derslerine girmesi gerekmektedir. Sonraki gerekli şartlar yerine getirilmesi halinde kadın girişimci, kredi almaya hak kazanılmış olur.

Uygulamalı girişimcilik desteklerinde kadın girişimcilere destek oranı %80 iken, erkek girişimcilerin farklı alanlarda da desteklendikleri için bu pakette %60 oranında destek oranı vardır. Yeni bir işletmenin kurulması halinde alınacak olan destek oranı ise yine kadın girişimciler için %90 iken, erkek girişimciler için %70 oranı belirlenmiştir. Ayrıca kadın girişimciler için verilen oranlar engelli, gazi, birinci dereceden şehit yakınları olan girişimciler için de geçerlidir.Alınan uygulamalı girişimcilik eğitim sonrasında başarılı olan girişimcilere, 50.000 TL geri ödemesiz para verilmektedir. Başvuru yapılması halinde, işletmenin ilerleyen zamanlarda büyümeye gitmesi için ihtiyaç duyması dahilinde  100.000 TL destek sağlanmaktadır.

DESTEK UNSURUDESTEK TUTARI
Kuruluş DesteğiGerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği*Birinci Performans Dönemi**

– 180-539 gün ise 5.000 TL

– 540-1079 gün ise 10.000 TL

– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

– 360-1079 gün ise 5.000 TL

– 1080-1439 gün ise 15.000 TL

– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği5.000TL

İŞGEM / TEKMER Programı

Girişimcilik Dairesi Başkanlığı ve Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış bir programdır. Bu destek programı, girişimciler arasında işbirliği sağlayarak program desteği ile işletmelerin kurulması ve sürdürülmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Programa; il özel idareleri, belediyeler, OSB yönetimleri, TOBB’a bağlı meslek odalarından yapılabilmektedir.

DESTEK UNSURUDESTEK TÜRÜÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI
Mobilya ve donanım desteğiGeri Ödemesiz300.000 TL%75
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği*Geri Ödemesiz500.000 TL%75
Geri Ödemeli1.000.000 TL%75
Personel giderleri desteğiGeri Ödemesiz1.000.000 TL%75
Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteğiGeri Ödemesiz1.000.000 TL%75

Genel KOSGEB Başvuru Şartları

 1. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı bir işyeri olmak
 2. KOBİ Beyannemesi Formu doldurmak
 3. KOBİ Bilgi Dökümanı Formu doldurmak
 4. Başvuru esnasında hazır bir iş planı projesi bulundurmak
 5. İş yeri beyannamelerini hazırda tutmaktır.

KOSGEB Desteklerinden faydalanan girişimci kadınlara ait işletme sayısı 2015’te 5 bin 681 iken, 2019 yılı itibarıyla 14 bin 978’e yükseldi. Bu noktada KOSGEB destek programları kapsamında 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplamda 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 liralık destek sağlanmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kadın Girişimci Destek Paketleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kendi bünyesinde bulunan her il ve ilçede teşkilatlanmalarını kuran Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla, yeni iş kuran kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlamaktadır. Kadın girişimcilere verilen destek kredisi, 2 yıl geri ödemesiz şekilde alınabilmektedir. Sonraki 6 yıl içinde ise kadın girişimciler tarafından kredinin faizsiz olarak geri ödenmesi beklenmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen kendi iç politikasına göre parası olan ve iş kurmak isteyen girişimcilerden çok, gerçek bir ihtiyaç sahibi olan iş kurma amaçlı girişimcilere yardımcı olmaktır.

İstihdam Eğitimi Projeleri Yoksul kadınlara, işsiz gençlere düzenlenmesi planlanan kısa süreli kurslar ile çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırılması ve alınan eğitim sonunda bu kişilerin daha nitelikli iş bulmalarının sağlanması amaçlanmıştır.
2010 yılından itibaren İŞKUR’un görev alanına girmesi nedeniyle bizzat Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından desteklenmemektedir.
Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi Sosyal anlamda maddi açıdan eksikliği bulunan kişi ve ailelerinin en uygun imkanlarla üretime katılmaları ve üretilen tarımsal ürünleri pazarlamaları ve gelir seviyelerini yükseltmeleri ve üretiminde sürekliliklerinin sağlanması amaçlanmıştır.
2010 yılından itibaren yeni proje alınamamaktadır.
Gelir Getirici ProjelerYoksul bireylerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları ve girişimci olmak isteyenleri, gelir elde etmeleri ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleri için verilen iş kurma destekleridir.

Kredi Garanti Fonu Kadın Girişimci Destek Paketleri

KGF, faaliyet gösteren ve faaliyet süresinin en fazla 2 yıl olarak belirlenebilen işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlamaktadır. Kefalet için kullanılan kaynak Kredi Garanti Fonu Hazine Destekli Kefalet Fonudur. Kefaletin belirlenen üst limiti 2.500.000 TL’dir. Kadın Girişimcilere %90 oranında destek sağlanmaktadır. Bu kefaletleri Kredi Garanti Fonu’na ortak olan kamu ve özel sektör bankaları ile finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri sağlamaktadır.

Verilen Desteklerin Vadeleri

İşletme kredilerinde vade azami 5 yıl belirlenmiş ve ödemesiz dönem en fazla 1 yıl olarak tutulmuştur. Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl belirlenmiş ve anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.

Başvuru Koşulları

 • Girişimcinin KOBİ vasfına sahip kişi veya işletme olması,
 • Başvuran Kadın Girişimcinin 55 yaşını aşmamış olması,
 • Girişimcinin destek kredisine başvuru tarihi itibarıyla kendi girişiminin faaliyet süresinin 2 yılını doldurmamış olmasıdır.
 • Girişimcinin en az ilkokul mezunu olması.

Başvurular bankalar kanalıyla KOBİT (https://kefalet.kgf.com.tr) üzerinden web ortamında yapılabilmektedir.

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Kadın Girişimci Destek Paketleri

KAGİDER girişimcilik faaliyetleri izleyen kadınlar ile kadınların güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadınların ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde durmasını destekleyen derneğin Zorlu Grubu ana sponsorudur. KAGİDER, kadın girişimcilerin güçlenmesi için vizyonu ve misyonu doğrultusunda kadınlara eğitim, rehberlik ve mentörlük desteği vererek, kadının girişimcilik faaliyetlerinin güçlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla yürüttüğü, Kadın Liderlik Platformu (KLP), Fırsat Eşitliği Modeli (FEM), Geleceğin Kadın Liderleri , Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı, İşimi Kuruyorum, Kadın Girişimci Buluşmaları, Düş Ortağım Portalı, Online IK Platformu, Türkiye Kadın Girişimci Dernekleri Platformu gibi projeleri kamu ve özel sektörden bir çok destekçiler ile sağlamıştır.

TKDK Kadın Girişimci Destek Paketleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kuruluşundan itibaren bir çok projeyi desteklemiş ve girişimcilerin önünü açmıştır. Toplam 11 bin 534 projeye hibe desteğinde bulunulmuştur. Kurum tarafından hibe verilen her 10 proje sahibinden 1’i kadın girişimcilere aittir.

Avrupa Birliği kapsamında Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı ile belirlenen 42 ilde, kadın girişimcilerinden çeşitli sektörlere ilişkin toplam bütçesi 1 milyar 60 milyon lira değerinde yatırım projeleri sunulmuştur.


yozgat escort yerköy escort sorgun escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort kars escort sarıkamış escort kağızman escort digor escort tokat escort niksar escort turhal escort erbaa escort zile escort osmaniye escort düziçi escort kadirli escort bahçe escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort sinanpaşa escort kahramanmaraş escort afşin escort elbistan escort dulkadiroğlu escort onikişubat escort çorum escort iskilip escort osmancık escort sungurlu escort alaca escort fethiye escort kastamonu escort tosya escort taşköprü escort inebolu escort cide escort zonguldak escort alaplı escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort muğla escort bodrum escort marmaris escort milas escort fethiye escort balıkesir escort gönen escort bandırma escort edremit escort ayvalık escort erzurum escort yakutiye escort palandoken escort aziziye escort horosan escort sivas escort şarkışla escort yıldızeli escort suşehri escort gemerek escort düzce escort akçakoca escort kaynaşlı escort gölyaka escort çilimli escort ordu escort altinordu escort ünye escort fatsa escort perşembe escort burdur escort bucak escort gölhisar escort yeşilova escort çavdır escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort adıyaman escort sincik escort aydın escort nazilli escort söke escort kuşadası escort didim escort giresun escort bulancak escort espiye escort görele escort tirebolu escort mardin escort kızıltepe escort artuklu escort midyat escort nusaybin escort kutahya escort tavşanlı escort simav escort gediz escort emet escort şanlıurfa escort haliliye escort eyyübiye escort siverek escort karaköprü escort yalova escort çiftliköy escort çınarcık escort altınova escort armutlu escort van escort erciş escort tusba escort edremit escort özalp escort kırklareli escort lüleburgaz escort babaeski escort vize escort pınarhisar escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort soğüt escort gölpazarı escort karaman escort ermenek escort sarıveliler escort ayrancı escort kazimkarabekir escort